DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Grattis till oss i rapport om tillgänglighet!

Publicerad: 2015-06-05

-och till Västtrafik och Dalatrafik!

Myndigheten för Delaktighet har nyligen publicerat sin rapport över tillgängligheten för persontransporter. I år är det vi, Västtrafik och Dalatrafik som ligger i topp! Resultaten är dock svåra att jämföra då uppbyggnad och organisation skiljer sig hos våra medlemmar.

Rapporten bygger på enkätsvar från kollektivtrafikmyndigheterna och täcker allt från policys, utbildning, samverkan och uppföljning av verksamheten.

Eftersom olika medlemmarna har olika uppbyggnad och organisation blir resultaten inte jämförbara. Vissa frågor handlar tex om färdtjänst, vilket i flera län är en primärkommunal fråga. 

Myndigheten för Delaktighet avråder själva för jämförelser mellan årets och motsvarande enkät från 2014 års, eftersom utformningen av frågorna avviker för mycket. Resultatet kan alltså ses som en vag indikation kring tillståndet i landet.

Hela rapporten hittar du här

 

DelaDela
DelaDela