DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Förändrade öppettider på resecentrum i Örnsköldsviks kommun

Publicerad: 2017-06-27

Från och med 28 juni gäller nya öppettider: kl 05 – 23 på Resecentrum Husum, Resecentrum Örnsköldsvik Norra och Resecentrum Örnsköldsvik C. Övrig tid är dörrarna låsta och öppettiderna kommer att gälla tills vidare.

För resenärer som ska åka med nattåget från Resecentrum Örnsköldsvik C finns en väntsal tillgänglig på övre plan, ingång sker från övre plan.
Bussar som går under de tider Resecentrum Örnsköldsvik C och bussterminalen är stängd avgår från hållplats K som ligger efter Järnvägsgatan.

En hänvisningskarta kommer att sättas upp så att resenärerna hittar rätt.

Hänvisningskarta Örnsköldsvik C

DelaDela
DelaDela