DinTur.se

DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Fler avgångar på linje 120 i sommar

Publicerad: 2018-06-05 Uppdaterad: 2018-06-20

I sommar förstärks linje 120 med 15 turer i vardera riktningen på sträckan Sundsvalls sjukhus-Navet-Syntesvägen under perioderna 18/6-6/7 och 30/7-17/8. 

Från 21/6 trafikerar turerna upp till sjukhuset hållplatsläge D på Sundsvalls busstation.

Klicka här för att se tidtabellen

DelaDela
DelaDela