DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Busstrafiken i Västernorrland blir fossilfri

Publicerad: 2016-05-18

Härnösand blev första kommun i landet med en helt fossilfri bussflotta. Nu följer Örnsköldsvik och Sundsvall efter. Redan till hösten ska all kollektivtrafik i hela länet köras med fossilfria bränslen. – Vi har bestämt oss för att Västernorrland ska vara ett län präglat av gröna och smarta lösningar, säger Camilla Fahlander, Myndighetschef på Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

När Din Tur upphandlade kollektivtrafik för länet skickade man med en utmaning till hugade leverantörer: skapa klimatsmarta, hållbara trafiklösningar åt oss så får ni bättre betalt. Som ett resultat av detta går bussföretaget Nobina idag, den 16 maj 2016, helt och hållet över till att tanka fossilfritt i sina drygt 200 fordon i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Det andra upphandlade företaget, Mittbuss, har kört fossilfritt i Härnösand under ett år och kommer de närmaste månaderna att helt gå över till fossilfritt. Därmed hamnar vårt län i spets bland regioner i landet som ställer om till fossilfritt. Bara Sörmland har varit snabbare.                 – Tack vare detta uppnår vi vårt miljömål fem år tidigare än beräknat. Det är sensationellt bra, säger Camilla Fahlander.

Nobinas trafikchef i Västernorrland Camilla Nordlund applåderar vad hon kallar ”en genomtänkt upphandling som belönar kreativa och miljömedvetna leverantörer”.

– Eftersom Din Tur gjorde en upphandling med funktionskrav istället för att på förhand bestämma drivmedel kan vi följa med i teknikutvecklingen och gå över till nya, klimatsmartare drivmedel. Det är förstås spännande att som bussföretag vara med och driva en utveckling som gynnar våra kunder och vår miljö, säger Camilla Nordlund.

Nobina kommer med omedelbar verkan att fasa ut alla fossila bränslen och börja tanka HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) i hela Västernorrland. HVO räknas till andra generationen biodrivmedel och har snabbt blivit det största gröna alternativet på marknaden.

– HVO är ett extremt flexibelt och bra bränsle. Det fungerar i alla dieselmotorer, tål sträng kyla och kan blandas med andra bränslen. Dessutom kan råvaran hämtas hem direkt från våra norrländska skogar, säger Tomas Byberg, ordförande Mittbuss och vd för Byberg & Nordin.  

Under 2015 kördes Kollektivtrafikens bussar i Västernorrland cirka 1,6 miljoner mil, vilket krävde tankning av drygt 5 miljoner liter bränsle. Miljövinsten med att göra all busstrafik i Västernorrland fossilfri kan beskrivas som att 4000 resor jorden runt, med diesel- eller bensinbil, försvinner.

DelaDela
DelaDela