DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Bussen besöker Vibackeskolan

Publicerad: 2016-11-29

Bussen besöker skolan

 

 

 

Den 28-29 november besöker bussen Vibackeskolan och årskurs 7 i ett led att skapa positiv uppmärksamhet kring kollektivtrafiken och hållbart resande.

Ombord på bussen berättar vi om bla säkerhet och vad man ska tänka på när man står vid en hållplats.

DelaDela
DelaDela