DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ändrade telefontider till responsavdelning

Publicerad: 2017-12-04

Responsavdelningen arbetar med inkomna synpunkter och ersättning vid försening. Mellan 5 december och 2 januari 2018 har responsavdelningen telefontid mellan kl. 09:00-11:30.

DelaDela
DelaDela