DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

114 testresenärer och fem testföretag i Hållbara resors kampanj under november månad

Publicerad: 2016-11-02

Hållbara resor - deltagare

Hållbara resor är ett samverkansprojekt där man arbetar med att utveckla mer hållbara resvanor vid tjänsteresor och resor till och från arbetet. Målet är att minska klimatpåverkan och därmed förbättra miljön, hälsan och ekonomin för både medarbetare och organisationer. Europeiska unionen medfinansierar projektet Hållbara resor.

Under november månad har projektet 114 testresenärer som reser kollektivt till och från arbetet och fem företag som testar Din Turs företagskort vid tjänsteresor.

Läs mer om de investeringar och kampanjer som projektet Hållbara resor genomför här! 

DelaDela
DelaDela