DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Sök

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Ersättning vid försening

Publicerad: 2016-04-04
Rätt till ersättning gäller om vi gett dig felaktig information om våra busstider, om bussen avgår för tidigt eller kommer fram senare än planerat samt om bussen inte stannar vid din hållplats.

Om du trots våra ansträngningar ändå blir försenad mer än 20 minuter till din destination blir du kompenserad genom vår förseningsersättning.

Återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:
 

Linjesträckning under 15 mil 

(Gäller alla Din Turs bussar utom linje 40).

+20 minuter 50%

+40 minuter 75%

+60 minuter 100%

Ersättning när du rest med periodkort baseras på kortets värde utifrån ett antagande om 22 resdagar/månad.

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där det finns en skälig anledning att tro att du kommer att bli mer än 20 minuter sen, har du möjlighet att ordna din resa själv. Detta kan ske med egen bil, taxi eller annan transport. Du står själv för kostnaden och ansöker i efterhand om ersättning. Vid milersättning så får du ersättning från den hållplats till den hållplats som du skulle ha rest med bussen, dvs enkelväg.

Taxi kan enbart beställas från och till hållplats där bussen trafikerar.

Högsta ersättningen är 1/40 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. (1120 kronor 2017), samt vid egen bil 18.50 kronor/mil enligt skatteverkets normer.

Vid samåkning med taxi ska resenärerna kunna uppvisa var sitt delat taxikvitto. 

Vi ser helst att du ansöker om förseningsersättning genom att fylla i blanketten ersättning vid försening. Din Tur kundcenter kan även vara behjälplig, till exempel genom att vid behov skicka ut ansökningsformulär per post.


Linjesträckning över 15 mil

 (Gäller linje 40).

+ 20 – 39 minuter 50 % av biljettpriset för resan
+ 40 – 59 minuter 75 % av biljettpriset för resan
+ 60 minuter eller mer 100 % av biljettpriset för resan

Förseningsersättning gäller inte när försening beror på sådant Din Tur eller trafikoperatören inte kan råda över:

 • force majeure, till exempel att trafiken störs av extrema förhållanden som snöstorm, blixthalka, olyckor, större avspärrningar samt vid strejk och lockout.
 • planerade förändringar som annonserats minst 3 vardagar före resdagen på Din Turs hemsida.

Vi ser helst att du ansöker om förseningsersättning genom att fylla i blanketten ersättning vid försening.  Din Tur kundcenter kan även vara behjälplig, till exempel med att vid behov skicka ut ansökningsformulär per post.
 

Observera att:

 • Din Tur ger aldrig i förväg garantier om att återbetalning av utlägg kommer att ske. Rätten till ersättning bedöms i efterhand individuellt i varje enskilt fall.
 • Vid ansökan om ersättning för taxi ska kvitto bifogas.
 • Vid ansökan om ersättning för egen bil ska kopia på körkort bifogas samt bilens registreringsnummer.
 • Resenär ska särskilt ha inrättat sig för att åka med den försenade transporten.
 • Vid ansökan om förseningsersättning ska biljett på resan bifogas eller nummer på reskort/periodkort.
 • Man kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för gjorda utlägg, till exempel  taxi.
 • Om resenär inte löst biljett räknas biljettpriset av på ersättningen.
 • Ersättning vid försening gäller inte vid de tillfällen Din Tur minst 3 dagar innan annonserat om förändringar av tidtabell eller annan avvikelse.
 • Linje 98 och Linje 100 körs av Y-buss vars resevillkor gäller. Läs mer om dem här.
 • Med slutdestination menas den sträcka som biljetten är utfärdad för. 
 • Ersättning vid försening gäller inte för ungdomskortet/skolkort.

För att underlätta handläggningen av ditt ärende, ser vi gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt efter den inträffade händelsen.  

Bestämmelserna om ersättningar utgår från Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter som du kan ta del av här.

DelaDela
DelaDela