DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ersättning vid försening - Resplus

Publicerad: 2015-04-30

För resa med Resplusbiljett där du vill åberopa ersättning vid försening  gör du det via Samtrafikens hemsida.

DelaDela
DelaDela