DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Återbetalning av reskort/Borttappade kort

Publicerad: 2018-12-14

Återbetalning av reskort
Vi kan återlösa din reskassa eller 30-dagars periodkort där perioden på 30-dagar inte börjat användas. Från 1 januari 2019 sker återlösen mot en administrativ avgift på 75 kr som dras av kortets värde vid återbetalningen. Återlösen av reskassa eller periodkort sker endast på registrerade kort med ett värde över 75 kronor. Du kan registrera ditt kort genom att klicka på länken registrera reskort nedan.

Såhär gör du för att återlösa ditt kort:
1. Registrera ditt reskort.
2. Posta ditt reskort till Din Tur, Box 114, 872 23 Kramfors tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt bank och kontouppgifter.
3. Återbetalning minus en administrationsavgift på 75 kr sker till det konto du angivit i brevet.

Vi ansvarar inte för brev som kommit bort med posten. Därför rekommenderar vi att du skickar ditt brev som rekommenderad försändelse.

Borttappat eller trasigt reskort
Om du tappar bort ditt reskort eller om kortet går sönder kan vi spärra reskortet och återskapa ett nytt kort till dig. Vid återskapande av periodkort får du ett nytt kort med samma slutdatum. Du betalar själv för resorna till dess att ditt nya kort kommit. Ring kundcenter på 0771-100 110 så hjälper vi dig. Vi återskapar bara kort som är registrerade. Du kan registrera ditt kort via länken registrera reskort nedan.

Registrera reskort

DelaDela
DelaDela