DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Grönare smartare

Publicerad: 2017-04-01

På Din Tur värderar vi miljön. I vår senaste upphandling satte vi därför ett konkret värde på miljöhänsyn som en morot för våra samarbetspartners att sträva mot ännu mer klimatsmart resande. Det har gett resultat. Tack vare en genomtänkt upphandling och ett gott samarbete med trafikföretagen Nobina och Mittbuss körs samtliga bussar i Västernorrland nu på fossilfritt bränsle.

Grönare
Ett fossilfritt bränsle innebär att vi är extra rädda om jordens ändliga resurser. Länets bussar tankas med 100% HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), en syntetisk diesel framställd av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Bränslet innehåller bara ämnen som går att återskapa, vilket betyder att vi spar jordens resurser.

Smartare
När vi åker tillsammans minskar antalet fordon på våra vägar och därmed också utsläppen. Det är bättre för oss och det är bättre för miljön att åka kollektivt. En buss som körs på HVO minskar utsläppen med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel. Det påverkar luften vi andas, framförallt i tätorterna. Det är vi stolta över.

Välkommen ombord!

DelaDela
DelaDela