DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Reskort

Publicerad: 2013-01-31

Resa över länsgräns i Norrland
Norrlandsresan 30-dagar periodkort mellan två hållplatser
Reskassa

Resa i hela länet
Länskort 30-dagar som gäller i hela länet på olika sträckor
Periodkort 30 dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Reskassa

Resa mellan kommuner i Västernorrland
Periodkort 30-dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Länskort 30-dagar som gäller i hela länet på olika sträckor
Reskassa 

Sundsvalls kommun
Tätortskort 30-dagar
Periodkort 30-dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Seniorkort Sundsvall (100 kr)
Barnkort Sundsvall 0-19 år (100 kr)
Periodkort kommun 30-dagar
Reskassa
Skolkort

Timrå kommun
Periodkort 30-dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Reskassa
Periodkort kommun 30-dagar
Barnkort Timrå 0 kr
Skolkort

Härnösand kommun
Härnösandskortet Periodkort 30-dagar 50 kr
Barnkort Härnösand 7-19 år 0 kr
Reskassa
Skolkort Härnösand

Kramfors kommun
Periodkort 30-dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Reskassa
Skolkort
Periodkort kommun 30-dagar

Örnsköldsviks kommun
Tätortskort 30-dagar
Periodkort 30-dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Ungdomskortet Örnsköldsvik 7-19 år (0 kr)
Periodkort kommun 30-dagar
Reskassa
Skolkort

Ånge kommun
Periodkort 30-dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Reskassa
Skolkort
Periodkort kommun 30-dagar

Sollefteå kommun
Periodkort 30-dagar mellan två hållplatser i Västernorrland
Reskassa
Skolkort
Periodkort kommun 30-dagar

Företag
Företagskort

DelaDela