DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Sök

 • Res inom länet

 • Res i hela Sverige

Norrtåg

Publicerad: 2013-01-31
Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolag. Trafiken finansieras av Landstingen i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten och biljettintäkter.

Norrtåg

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs numera av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget på ett övergripande plan hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. 


Bokad sittplats på Norrtåg

De flesta platserna på tåget är bokningsbar.

Resenärer som reser med Din Turs reskort kan ej boka platsbiljett. I det här fallet får resenären sätta sig där det finns en ledig plats.

 

Din Turs färdbevis som är giltiga med Norrtåg

 • Periodkort Relation
 • Periodkort Kommun
 • Länskortet
 • Periodkort Norrlandsresan
 • Reskassa - kan användas som betalmedel men du betalar Norrtågs ombordpris
 • Skolkort
 • Företagskort

Din Turs färdbevis som inte är giltiga med Norrtåg

 • Förköpt enkelbiljett
 • Enkelbiljett
 • Seniorkortet i Sundsvalls kommun

 

Det går inte att ladda Din Turs reskort på Norrtåg, det går endast att aktivera en laddning gjord i webbshoppen.

 

Anslutning/övergång

Generellt gäller att bytestid mellan buss/tåg och tåg/buss är 10 minuter. Om bytestiden är kortare än 10 minuter kan anslutning/övergång ej garanteras.

DelaDela
DelaDela