DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Nattrafik

Publicerad: 2013-02-08

Om fredag eller lördag infaller på en helgdag (röd dag i almanackan), och trafiken därmed körs som om det var en söndag, går ingen nattrafik.

DelaDela
DelaDela