DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Ombordförsäljning

Publicerad: 2013-02-04

Du kan köpa din enkelbiljett ombord på bussen. Du kan även ladda/köpa reskort på bussarna. Föraren hjälper dig att ladda om ditt kort.

Du kan alltid köpa enkelbiljett ombord, men tänk på att du bara kan betala med betalkort då det är kontantfritt ombord på alla bussar i Västernorrlands län.

Enkelbiljett Ybuss, linje 100 och 98

Om du köper en enkelbiljett ombord på Din Turs bussar så gäller den inte för övergång till Ybuss, linje 100 och 98. Det krävs två enkelbiljetter för sträckorna. Din Turs enkelbiljett gäller inte på tåg.

DelaDela
DelaDela