DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Chip and Go

Publicerad: 2017-04-19

Chip and Go innebär att kunden vid betalning med betalkort inte behöver slå sin pinkod för köp upp till 200kr, kunden bekräftar endast köpet med Enter/den gröna knappen. 

DelaDela
DelaDela