DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Biljettkontroll

Publicerad: 2017-06-01
Biljettkontroller genomförs regelbundet inom Västernorrlands län.

När du reser med Din Tur ska du kunna uppvisa giltigt färdbevis vid eventuell biljettkontroll. Du är själv ansvarig att se till att du har giltigt färdbevis. Du som är över 18 år ska kunna styrka din ålder med legitimation/intyg. Har du inte ett giltigt färdbevis får du betala en tilläggsavgift på 1200 kronor.

Har du fått tilläggsavgift?

Har du fått tilläggsavgift och vill prata om eller överklaga ditt ärende
ska du kontakta Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland som ansvarar för biljettkontrollen.

Eventuell erinran ska göras skriftligen inom 10 dagar till

kontakt@dintur.se eller

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
Biljettkontrollen
Box 114
872 23 KRAMFORS

Förfrågan kan göras tidigast kl. 13.00, dagen efter kontrolltillfället,
måndag-fredag 09:00-14:00 på telefon 0612-841 00.

DelaDela
DelaDela